Skip to main content

Na jaké parametry autožárovek H7 se často zapomíná


SvÄ›telný tok – vÅ¡echny autožárovky homologované pro běžný silniÄní provoz mají pÅ™edepsané maximum svÄ›telného toku, které by nemÄ›lo výraznÄ› pÅ™esahovat 1500 lumen. V zásadÄ› by nebyl problém vyrobit tak silný svÄ›telný zdroj, aby dobÅ™e osvítil jízdní pruh, v silniÄním provozu se vÅ¡ak pÅ™ední svÄ›tlomety musí podrobit urÄitému kompromisu, který urÄují dvÄ› hlediska – dobÅ™e vidÄ›t pÅ™ed sebe a zároveň neoslňovat protijedoucí Å™idiÄe. Z hlediska bezpeÄnosti provozu je kompromis zcela na místÄ›. PÅ™i nákupu autožárovky rovněž sledujte, zda není svÄ›telný tok příliÅ¡ nízký, v tomto případÄ› se skuteÄnÄ› vyplatí jít zlatou stÅ™ední cestou.veÄerní provoz ve mÄ›stÄ›
Seřízení geometrie svÄ›tlometů – starší typy svÄ›tlometů nebyly tolik citlivé na Å¡patné seřízení, bylo to dáno menším poÄtem zakÅ™ivení a lineárnÄ›jším tvarem. Konstrukce moderních svÄ›tlometů je mnohem složitÄ›jší, jednak musí být schopné pokrýt vÄ›tší rozsah využití svÄ›telných zdrojů, napÅ™. pro denní svícení, a pak musí dobÅ™e odrážet svÄ›tlo ze zdroje v parabolických a spirálových kÅ™ivkách. Moderní svÄ›tlomet je velmi citlivý na pÅ™ekroÄení tolerance seřízení geometrie, což se pak projevuje buÄ nedostateÄným osvitem Äásti jízdního pruhu a pravé krajnice, anebo oslňováním protijedoucích vozidel. Mimochodem, seřízení svÄ›tlometů si nechává pravidelnÄ› provést servisním technikem pouhý zlomek Å™idiÄů.veterán v silniÄním provozu
Barva chromatiÄnosti – pomÄ›rnÄ› Äasto opomíjený parametr autožárovek H7 Lightpark do pÅ™edních svÄ›tlometů. ŘidiÄe příliÅ¡ nezajímá barva osvÄ›tlení, nejvÄ›tší pozornost mu vÄ›nují spíše automobiloví nadÅ¡enci a velmi mladí Å™idiÄi, kteří na sebe rádi upozorňují namodralým svÄ›tlem pÅ™ipomínajícím xenonové výbojky. Studené bílé svÄ›tlo má vÅ¡ak své opodstatnÄ›ní – osoba za volantem je ménÄ› náchylná k mikrospánku a únavÄ›, lépe reaguje na situaci v provozu a rychleji dokáže zabránit dopravní nehodÄ›, zvláštÄ› pak stÅ™etu s chodci a cyklisty, anebo v kolizních situacích s jiným vozidlem. Vyplatí se nahradit běžnou žárovku o teplotÄ› chromatiÄnosti 3000 K chladnÄ›jším odstínem, nejlépe 4200 K.