Skip to main content

Světelný zdroj mnoha možností


Už po nÄ›kolik desetiletí jsou na první příÄce v možnostech osvÄ›tlení výbojky. PlnÄ› nahradily klasické wolframové žárovky, které byly nejen zatěžující pro životní prostÅ™edí, ale také se vyznaÄovaly dost vysokou poruchovostí. Výbojky ale neslouží pouze k běžnému osvÄ›tlení v domácnostech Äi veÅ™ejných prostorách. Jejich možnosti využívají i umÄ›lci k nejrůznÄ›jším úÄelům.detail výbojky znaÄky Philips

 • Najdeme je v blescích fotoaparátů i v neonových nápisech.
 • Výbojka se uplatnila i v CO2 laserech.

PÅ™i výbÄ›ru vhodné výbojky je nutné řídit se nÄ›kolika pravidly. Prvním a zásadním je výbÄ›r vhodného výrobce. Kvalitou se v tomto oboru vyznaÄují pÅ™edevším znaÄky Philips a Osram. Tyto ověřené znaÄky naÅ¡ly své uplatnÄ›ní a také oblibu doslova po celém svÄ›tÄ›.

 • Dalšími kritérii výbÄ›ru jsou technické parametry.
  1. Příkon – 20 W–2000 W.
  2. Produktová řada.
  3. Tvar zdroje – kompaktní, lineární nebo trubicová výbojka, reflektor atd.
  4. Teplota chromatiÄnosti – neboli barva svÄ›tla.
  5. Světelný tok – 1100 lm – 220000 lm.
  6. Typ reflektoru.
  7. Pracovní poloha.

Podle těchto základních parametrů je možné vybrat vhodnou výbojku přesně pro vaši potřebu.

Ideální zdroj díky své nízké spotřebě a vysokému výkonu

Hlavní skupinu výbojek tvoří halogenidové a sodíkové. Jsou tedy rozdÄ›leny podle toho, jakou smÄ›sí plynů jsou naplnÄ›ny. Díky této možnosti disponuje výbojka Å¡irokou možností uplatnÄ›ní.noÄní ulice osvÄ›tlená sodíkovými lampami

 • Například sodíkovou výbojku můžeme spatÅ™it pÅ™i osvÄ›tlení noÄních ulic a mÄ›stských zákoutí.
 • Poznáme ji velice snadno podle charakteristického žlutého svÄ›tla.

Výbojky využívají také pÄ›stitelé okrasných rostlin ve sklenících a chovatelé exotických zvířat v teráriích. Pro tyto úÄely jsou parametry výbojek vÄ›tÅ¡inou jeÅ¡tÄ› více detailnÄ›ji nastavené.

 • Výbojky jsou vzhledem ke své velké životnosti a malému odbÄ›ru elektrické energie ideálním svÄ›telným zdrojem.