SPUSA a radar

Autor: J.F. Holub <jfholub(at)centrum.cz>, Téma: Občasník SP USA 2011 č.2, Vydáno dne: 23. 09. 2007

Vážení přátelé,

protože nemůžeme čekat, že někdo za nás bude svými majetky a lidmi stále dobývat zpět nebo chránit naší svobodu a náš majetek a že někdo za nás vyřeší naše současné a budoucí problémy a též vzhledem k poslání naší organizace, prezídium SPUSA na svém posledním zasedání rozhodlo, aby se naši členové vyjádřili k umístění radaru na území ČR.

Z tohoto důvodu prezídium vyzývá všechny členy SPUSA prostřednictvím prezidentů poboček, aby svůj souhlas vyjádřili podpisem v přiloženém formuláři, současně prezídium upozorňuje členy na diskusní fórum na našich webových stránkách.

Formulář umožňuje, aby se akce zúčastnili i nečlenové SPUSA a budou jej mít k dispozici všichni prezidenti poboček.

Věnujte prosím také pozornost příloze s argumenty do diskuze, pokud má někdo další sem s nimi.
Prezídium předpokládá ukončení akce v říjnu r. 2007 a podle výsledku bude operativně rozhodnuto o jeho použití.


zdraví Holub


  • Formulář podpisové akce k radaru - 90,50 kB [formát: *.doc]

  • Argumenty do diskuze o radaru - 32,00 kB [formát: *.doc]