Pozvánka na setkání členů SPUSA v Americkém Centru

Autor: J.F. Holub <jfholub(at)centrum.cz>, Téma: Občasník SP USA 2011 č.2, Vydáno dne: 03. 10. 2007

znak velvyslanectví

Pražská pobočka SPUSA pořádá dne 20.11.2007 v 17.00 hod. v Americkém Centru Na adrese Na Tržišti 13, Praha 1, setkání svých členů.


Setkání se zúčastní zástupci velvyslanectví Spojených Států. Na žádosti členů se vrátíme k nezodpovězeným otázkám z minula, Američané chtějí znát naše názory a směr zájmu a my zase chceme znát pravdu o současném stavu, okruh otázek není omezen. Po zkušenosti z minula upozorňujeme, že nečlenové SPUSA bez doprovodu člena nebudou vpuštěni. Otázky je možné předem posílat i písemně na adresu prezidenta pobočky Praha hl. m. nebo na e-mail odesílatele této pozvánky.

Setkání svolává prezident pobočky SPUSA Praha hl.m. pan J. Bláha.


Zdraví Holub