Skip to main content

Czech Drive motorismus.


SvÄ›t motoru a automobilismu je pro mnohé jejich koníÄkem. A nejen to, asi skoro každý chlapec se narodí a miluje automobily. A Äím je starší, tím se u nich může jejich závislost zvÄ›tÅ¡ovat. A nakonec je to pohltí úplnÄ› a není z toho cesty ven. A pro ty je každá akce motorismu přímo balzám na jejich utrápené duÅ¡e. A to samé platí právÄ› i pro nadcházející víkend. To se totiž bude konat již tradiÄní akce Czech Drive, a to právÄ› na výstaviÅ¡ti v Kroměříži. je to vlastnÄ› takový motoristický svátek pro vÅ¡echny. A je jisté, že i pÅ™i tomto Ätvrtém roÄníku se bude hodnÄ› slavit. A co nás vlastnÄ› bude Äekat na tomto letoÅ¡ním roÄníku? SamozÅ™ejmÄ› se můžete těšit na nejrůznÄ›jší modely automobilů, a to jak tÄ›ch moderních, tak i tÄ›ch historických.

rally dakar

A také obrovské lákadlo, které každoroÄnÄ› pÅ™ivede mnoho fanouÅ¡ků jsou autogramiády a besedy s velmi slavnými jezdci, kteří ve svÄ›tÄ› motorismu nÄ›co velkého dokázali. A také tu budou soutěže prestižních znaÄek a jejich prezentace. A vy tady urÄitÄ› nemůžete chybÄ›t a pokud sem opravdu zavítáte nebudete litovat. Například Roman Kresta, který udÄ›lal díru do svÄ›ta se známou znaÄkou Å koda Octavia. A dokonce ho podržela, když bylo potÅ™eba na záludné trati Monte Carlo. Kde mu Å¡lo doslova o život a z těžce dramatických chvil se dokázal dostat a uspÄ›t. A s ním bude zahájena autogramiáda a také nÄ›kolik besed. A na co se jeÅ¡tÄ› dál můžete těšit? To jsou právÄ› úÄastníci Really Dakar, a to jsou například: AleÅ¡ Loprais, který si s sebou pÅ™iveze kamion Praga.

motokárový závodník

A také Jaroslav Valtr s kamionem Iveco. A pokud Czech Drive navÅ¡tívíte tak se budete moci setkat i s takovými esy jako jsou David PabiÅ¡ka, ZdenÄ›k Tůma a Tomáš OuÅ™edníÄek. A na výstaviÅ¡tÄ› se dá dostat skoro jakoukoliv cestou. A to buÄ vlakem anebo MHD a pokud jste vyznavaÄem pohodlí, zkuste pÅ™ijet automobilem. Když pojedete vlakem, zkuste si pÅ™ed nádražím najít přísluÅ¡né linky MHD. A vystupovat budete buÄ na zastávce Zachar u hÅ™bitova, Velehradská u hÅ™bitova anebo Moravská, u výstaviÅ¡tÄ›. Akce se bude konat od deseti hodin dopoledne a protáhne se zhruba do pÄ›ti hodin odpoledne. A jaká je cena základního vstupného? Dobrou zprávou je, že není nijak vysoká a za základní vstupné si zaplatíte 150 korun Äeských. A pokud se rozhodnete, že vaÅ¡e dÄ›ti o tuto akci také nemohou pÅ™ijít, urÄitÄ› nebudete litovat. Budou tu pro nÄ› totiž pÅ™ipravená Å¡lapací autíÄka a závodní modely. A to urÄitÄ› není to jediné, co si z nezapomenutelné akce odnesou. Tak tedy hurá na Kroměřížské výstaviÅ¡tÄ›.