Skip to main content

Je naše planeta přelidněná?


Na Zemi žije v souÄasnosti okolo 9 miliard lidí. To už je velké Äíslo, mnohem vÄ›tší, než si vÄ›tÅ¡ina z nás dovede pÅ™edstavit. Není tedy divu, že se zaÄínají ozývat hlasy, zda naÅ¡e planeta není náhodou pÅ™elidnÄ›ná, tedy zda na ní nežije více lidí, než kolik dokáže zvládnout.

 

Zde existují argumenty na podporu obou stran. Na jedné stranÄ› můžeme poukázat na chudé oblasti například v Africe, kde lidé trpí nedostatkem potravin, na druhé zase na vÅ¡echno vyhozené jídlo v „moderních“ státech. Je tedy jasné, že najít odpovÄ›Ä nebude nijak jednoduché.

 

již se hovoří o základnách na Měsíci

 

SamozÅ™ejmÄ›, o pÅ™elidnÄ›ní se zaÄalo hovoÅ™it již v minulosti, v dobÄ›, kdy nás bylo „pouze“ 7 miliard, nebo i ménÄ›. Již tehdy nÄ›kteří lidé varovali, že je nás víc, než si můžeme dovolit. Jak se ale ukázalo, nebyla to tak docela pravda.

 

Faktem vÅ¡ak je, že kapacita naší planety rozhodnÄ› není neomezená. PotÅ™ebujeme úrodnou půdu, na které budeme pÄ›stovat plodiny Äi pást dobytek, a zároveň také dostatek prostoru, abychom mÄ›li kde bydlet. K tÄ›mto úÄelům je vÅ¡ak vhodná pouze malá Äást pevniny. Když si pak navíc uvÄ›domíme, že naprostou vÄ›tÅ¡inu naší planety pokrývají oceány, je jasné, že se pomalu ale jistÄ› blížíme ke kritickému bodu.

 

úrodné půdy valem ubývá

 

Ano, je pravdÄ›podobné, že jsme jej v souÄasnosti jeÅ¡tÄ› nedosáhli. Pokud vÅ¡ak bude náš poÄet neustále exponenciálnÄ› růst, nebude trvat dlouho, než pocítíme následky. Ty už vidíme ostatnÄ› dnes, kdy se mnoho lidí rozhodne nemít dÄ›ti.

 

Bohužel to vypadá, že tento problém nemá jednoduché řešení. Kontrolu porodnosti již zkoušeli například v Číně, a výsledky nebyly zrovna ideální. Touto cestou tedy jít nemůžeme, a nejen z etických důvodů.

 

Zdá se tedy, že nám nezbývá než kolonizovat nové prostory. V souÄasnosti se například hovoří o vybudování první stanice na MÄ›síci, a to by mohl být zaÄátek. Je vÅ¡ak jasné, že to ani zdaleka nestaÄí. A budou to naÅ¡e dÄ›ti a vnuci, kdo pocítí následky.