Skip to main content

Proč je nebe modré


To, že je nebe modré, vÄ›dí už malé dÄ›ti. Považujeme to za takovou samozÅ™ejmost, že se nad tím ani nezamýšlíme. PÅ™esto, když se podíváme na fotografie například z Marsu, vidíme, že tam je obloha Äervená. OvÅ¡em to, že u nás má modrou barvu, rozhodnÄ› není náhoda.

 

nebe nad Zemí je modré

 

Abychom pochopili, proÄ tomu tak je, musíme se nejprve podívat, jak vlastnÄ› barvy vznikají. Jedná se totiž pouze o odraz urÄité Äásti sluneÄního spektra. To obsahuje veÅ¡keré barvy, avÅ¡ak téměř žádný pÅ™edmÄ›t je neodráží vÅ¡echny. VÄ›tÅ¡inou se to týká pouze jedné Äi nÄ›kolika málo. A to se týká i nebe. Od Äeho se Slunce ale odráží tam?

 

Zde je nutné si uvÄ›domit, že aÄkoliv se nám to nezdá, i ve vzduchu najdeme nejrůznÄ›jší Äástice. A nejen ty prachové, nýbrž i molekuly. A ve vrchních vrstvách atmosféry se pak nachází ozonová vrstva, která nás chrání pÅ™ed Å¡kodlivými sluneÄními paprsky. To v podstatÄ› znamená, že se od ní valná Äást sluneÄního záření odráží.

 

kolem Země lze vidět atmosféru

 

Ozón je tvoÅ™en tÅ™emi atomy kyslíku. A právÄ› kyslík má modrou barvu. O tom se může ostatnÄ› pÅ™esvÄ›dÄit každý, kdo jej uvidí v kapalné podobÄ› například v laboratoÅ™i. A protože se od nÄ›j Äást svÄ›tla odráží, výsledkem je, že nebe nad Zemí má modrou barvu, a i pÅ™i pohledu z vesmíru můžeme kolem naší planety spatÅ™it modrý obal.

 

To je právÄ› rozdíl oproti například Marsu, který žádnou atmosféru nemá. Zde je nebe Äervené, neboÅ¥ se odráží od prachových Äástic, které jsou vÅ¡ude ve vzduchu. Na MÄ›síci například nic takového nenajdeme – i za dne je obloha Äerná, neboÅ¥ zde není nic, od Äeho by se mohly paprsky odrážet.

 

Z výše uvedeného je jasné, že jakákoliv planeta, která bude vhodná pro lidský život, musí mít mimo jiné modré nebe. Právě to je totiž znakem ozónové vrstvy, která je pro přežití nejen nás, ale všech živých organismů, nezbytná. Bez ní by totiž na nás dopadalo až příliš mnoho radiace, která rozhodně není pro nás příznivá.