Skip to main content

Peníze vždy potřebujeme


Kdopak by se netěšil na peníze. UrÄitÄ› jste taky takovým tím zastáncem toho že, když máte peníze, tak jdete utrácet. Já jsem taková, že já jsem velice uneÅ¡ená, když mám peníze, protože já bych je hnedka vÅ¡echny rozfofrovala. Já jsem taková že, když mám peníze, tak si chci jít nÄ›co koupit a udÄ›lat si velkou radost, ale urÄitÄ› nejsem sama. UrÄitÄ› je taky hodnÄ› lidí, kteří si opravdu udÄ›lají radost. Za peníze si vlastnÄ› můžete i vÅ¡echno koupit. NÄ›kteří lidé tÅ™eba pÄ›t let tÅ™eba Å¡etří na nÄ›jaké auto. ChtÄ›jí si koupit nÄ›jaké lepší a potÅ™ebuji peníze, a potom si udÄ›lají tu radost, že když si ty peníze naÅ¡etří a tak najednou prostÄ› zjistí že si tu vÄ›c můžou koupit.
 
Auto
 
Takže urÄitÄ› je dobré peníze i uÅ¡etÅ™it, a Å¡etÅ™it na to co si opravdu chcete koupit. Takže kdo si chce koupit urÄitÄ› nÄ›jaké nové lepší auto, tak rozhodnÄ› Å¡etÅ™ete, protože potom, až si to auto koupíte, které jste si vysnili a naÅ¡etÅ™ili jste si na nÄ›, tak prostÄ› najednou zjistíte, že už je máte a můžete Å¡etÅ™it na nÄ›co dalšího. Peníze nejsou nikdy k zahození, peníze jsou vždycky potÅ™eba a budou potÅ™eba. Bez penÄ›z by jsme si v životÄ› nemohli vůbec nic koupit, nic zaplatit. ProstÄ› v životÄ› je to tak dané, že peníze jsou v životÄ› na prvním místÄ›, i když na prvním místÄ› by vždycky mÄ›lo být zdraví. Bohužel, ale bez penÄ›z také nic neudÄ›láme. Peníze a zdraví jsou opravdu na prvním místÄ› pro náš život a pro náš celkový rozvoj a vývoj a podobnÄ›.
 
Auto
 
Výhodou je kdo má peníze a opravdu má stálou práci, tak výhodou je opravdu si nÄ›co naÅ¡etÅ™it a potom si nÄ›co koupit, protože kdo nic neuÅ¡etří, jako tÅ™eba nÄ›jaké maminky na mateÅ™ské, které mají nižší mzdu anebo tÅ™eba důchodci, kteří opravdu mají nízký příjem, tak tam už to nelze a není možné si tÅ™eba nÄ›co uÅ¡etÅ™it. Takže rozhodnÄ›, když pracujete je dobré si peníze odkládat, protože potom si můžete koupit to co si opravdu pÅ™ejete. Peníze jsou vždycky potÅ™eba, vždy byly a vždy budou potÅ™eba, protože bez penÄ›z nic neudÄ›láte. Takže urÄitÄ› kdo si chce nÄ›co pÅ™ivydÄ›lat nÄ›kde na brigádÄ›, tak urÄitÄ› můžete, protože potom se vám to zdvojnásobí a můžete si koupit klidnÄ› i dvÄ› auta. Záleží pouze na každém, jak si co v životÄ› vybere a jak si co naplánuje, protože život máme my ve svých rukou.