Skip to main content

Jak byste doma řešili únik vody


Představte si, že je parné léto, jste notně unavení z práce a vracíte se domů, abyste si konečně odpočinuli a vytáhli z chladničky oblíbený zmrzlinový pohár. Těšíte se na něj po celou dobu, co cestujete ze zaměstnání, ovšem namísto zmrzliny vás po vstupu do domu přivítá vodní rezervoár na podlaze. Vstupní vestibul a obývák připomíná mělké jezírko. Vyzujete se z bot a užíváte si příjemný chlad studené vody, což úžasně osvěží mysl a bude se vám pak lépe odstraňovat následky vzniklé situace.

potrubní příruba

V tomto bodě si vás však dovolujeme zarazit, protože toto je jedna z fatálních chyb, které byste se neměli nikdy dopustit. Zopakujme si nyní přesný scénář, jak postupovat, když se před vámi po vstupu do domu rozprostře vodní jezero: Jakmile před sebou spatříte vodní plochu, vypněte ihned hlavní jistič přívodu elektřiny. Pokud se rozvodná skříň nachází v bytě, rozhodně se nezouvejte z bot, ale naopak obujte gumovky. Nejsou-li gumovky po ruce, opatřete si igelitové pytlíky jako návleky na boty, zajistěte je gumičkou a pak doputujte k rozvaděči a vypněte přívod elektřiny.

vodovodní rozvody

Toto opatření je nutné kvůli tomu, že unikající voda ve zdivu může proniknout do elektroinstalace a způsobit tam zkrat a vodivé prostředí, které by vás mohlo spolehlivě usmrtit.

Teprve po vypnutí elektřiny zavolejte na instalatérský havarijní servis a přizvěte instalatéry na řešení vzniklé události. Očekáváte-li příchod dalších členů rodiny, zavolejte jim, aby se domů nevraceli a zbytečně tu nepřekáželi a nedošlo tu k nějakému úrazu. Postarejte se pak o likvidaci vzniklých škod, mezitím co budou instalatéři provádět vyhledávání úniku vody a následnou opravu na potrubí či armaturách. Neoklepávejte zbytečně omítku, instalatéři používají k detekci úniku vody speciální metody i bez nutnosti bourat zeď a působit kolem sebe stavební nepořádek.