Skip to main content

Demoliční práce zemědělské usedlosti svěřte odborníkům


Zdědit zemědělskou usedlost není jen tak. V první řadě k ní musíte mít vztah, a to nejen k majetku, jako takovému, ale především k pracovním aktivitám, které s tím souvisí. Kdo nepovažuje zemědělství za svůj životní styl a obor, jemuž by se rád věnoval, zřejmě své dědictví po předcích rozprodá, ale ne každý se k tomu postaví tímto způsobem. Patříte-li i vy, nebo vaši známí k lidem, co jim fyzicky namáhavá činnost spíše vyhovuje, a vnímají pěstování zemědělských komodit za jednu z nejdůležitějších aktivit současné přetechnizované doby, budiž to ku prospěchu nejen vám, ale celé společnosti. Československo kdysi bývalo zemědělskou velmocí a nejen, že jsme byli potravinově zcela soběstační, ale ještě jsme řadu produktů vyváželi za hranice republiky.

stará stodola

Zdědit statek s být statkářem či farmářem nemusí být tak obtížné, jak se zdá, důležité je zejména posoudit, na co vám stačí síly, abyste také mysleli lidově řečeno na „zadní kolečka“. Součástí moudré rozvahy je i přizvání statika, aby se vyjádřil k technickému stavu budov. Může vás svým rozhodnutím i nemile překvapit a navrhnout, abyste některé objekty nechali raději strhnout a buď tu vystavěli nové, anebo využili tamní plochu k rozšíření obdělávané půdy.

zemědělská usedlost

Poměrně často se jedná o chatrné obvodové zdivo starých kamenných stodol, například z opukového kamene, kam léta zatékalo, a kde vzdušná a vodní eroze vykonala dílo zkázy. Pak vás bude zřejmě zajímat cena demolice stodoly, a také podmínky a způsob této náročné operace. Nemusíte však mít obavy, demoličními pracemi se zabývají odborníci, kteří dbají o to, aby nedošlo k úrazu osob ani hospodářských zvířat, a aby demoliční práce nepoškodily další objekty v sousedství.

Tyto činnosti se mohou zdát primitivní a může vám připadat, že byste to s partou kamarádů zvládli sami, ale berte v úvahu, že je zde nutné dodržet správné pracovní postupy. Mimochodem, viděli jste někdy, jak se bourá výškový komín v domovní zástavbě, aby nedopadl na okolní stavby a pouze se sesunul k zemi v místě, kde stojí?