Skip to main content

Jak typ silnice ovlivňuje řízení automobilu


AÅ¥ už si to chceme pÅ™iznat Äi nikoliv, řízení automobilu není zrovna jednoduché. To je ostatnÄ› také důvod, proÄ musíme strávit tolik hodin v autoÅ¡kole studiem teorie i řízením pod dohledem instruktora ve speciálnÄ› upraveném vozidle, než dostaneme oprávnÄ›ní vyjet sami na silnici.

 

auto na polní cestě

 

Pravdou totiž je, že způsob, jak bezpeÄnÄ› jezdit, ovlivňuje Å™ada mÄ›nících se faktorů. A jedním z tÄ›ch důležitých, o kterém vÅ¡ak uvažuje jen málokdo z nás, je i stav vozovky a pÅ™edevším její typ. Ten mnoho Å™idiÄů nebere prakticky vůbec v úvahu, aÄkoliv je důležitÄ›jší, než bychom si mohli myslet. StaÄí se jen podívat na ty nejběžnÄ›jší typy.

 

V první řadě zde máme samozřejmě klasický asfalt. Po něm se jezdí poměrně snadno, kola na něm drží velmi dobře. Problém nastává za deště, nebo ještě hůře během ledovky, kdy se její hladký povrch stává velmi kluzkým. Tím se zhoršují i jízdní vlastnosti automobilu a může velmi snadno dojít ke smyku.

 

auto po dopravní nehodě

 

Ve mÄ›stech, zvláštÄ› pak v historických centrech, jeÅ¡tÄ› dnes najdeme takzvané koÄiÄí hlavy. Ty mají podstatnÄ› vÄ›tší nároky na tlumiÄe, a zdaleka ne vÅ¡echna auta po nich dovedou bez problému jezdit. V mokrém stavu je také jejich povrch mnohem kluzÄí než zdrsnÄ›ný povrch asfaltu, takže jízda za deÅ¡tÄ› vyžaduje po Å™idiÄi mnohem vÄ›tší opatrnost. NaÅ¡tÄ›stí se s nimi dnes setkáme pouze ve mÄ›stech, kde je rychlost znaÄnÄ› omezená. I pÅ™esto vÅ¡ak Äas od Äasu dojde k nehodám. Je tedy potÅ™eba si dávat pozor.

 

Dále jsou zde nejrůznÄ›jší polní cesty, tvoÅ™ené nejÄastÄ›ji uježdÄ›nou hlínou. Po tÄ›ch sice naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás nejezdí Äasto, ovÅ¡em Äas od Äasu se po nich projet potÅ™ebujeme. Tyto kladou na automobil zdaleka nejvÄ›tší nároky, neboÅ¥ jejich povrch rozhodnÄ› není nijak rovný. Po vydatných deÅ¡tích se navíc mÄ›ní v bláto, ve kterém může zaparkovaný vůz pomÄ›rnÄ› snadno uvíznout.

 

Pokud tedy řídíme auto, je dobré náš styl pÅ™izpůsobit typu vozovky, po které zrovna jedeme. ZnaÄnÄ› to totiž sníží riziko, že se staneme obÄ›tí dopravní nehody.