Skip to main content

Jsou všechny videohry násilné?


Mnoho pÅ™edevším starších lidí je pÅ™esvÄ›dÄeno, že videohry jsou násilné, a že se díky nim také dÄ›ti násilí uÄí. Že si díky tomu budou myslet, že je v pořádku vzít si zbraň a zaÄít střílet lidi – koneckonců to dÄ›lají ve hÅ™e. Situace vÅ¡ak není ani zdaleka tak tíživá, jak by se z tohoto popisu mohlo zdát.

 

herní ovladaÄ

 

Ano, není pochyb o tom, že existují i velmi násilné hry, které navíc zabití zobrazují velmi graficky. Ty vÅ¡ak jsou Äasto oznaÄeny a je na nich uveden vÄ›k, obvykle 15 Äi dokonce 18 let, od kdy je tato hra vhodná. Záleží pak na rodiÄích, zda ji koupí dítÄ›ti mladšímu než je doporuÄená vÄ›ková skupina.

 

Je vÅ¡ak nutné poznamenat, že takových je jen minimum, a jeÅ¡tÄ› ménÄ› jich patří mezi ty skuteÄnÄ› populární. Ukazuje se totiž, že ani dÄ›ti nemají mnohdy rády násilné hry pro násilí samotné, ale chtÄ›jí také výzvy, urÄitou nároÄnost a také dobrý příbÄ›h.

 

staré videohry

 

Naprostá vÄ›tÅ¡ina her vÅ¡ak násilná nijak není. V tÄ›ch nejběžnÄ›jších, jako například Mario Äi Sonic, neuvidíte ani kapku krve. JistÄ›, i zde likvidujete nepřátele, avÅ¡ak pouze tím, že na nÄ› doslova skoÄíte. Na tÄ›chto hrách již vyrostlo nÄ›kolik generací, a případy, kdy chtÄ›ly jednání ze hry kopírovat i v reálném životÄ›, se dají spoÄítat na prstech jedné ruky.

 

Navíc je zde i fakt, že podobnÄ› jako jiné Äinnosti, i videohry dÄ›ti uÄí, byÅ¥ ponÄ›kud jiným dovednostem než hry sportovní. UÄí je strategii, logickému myÅ¡lení a mnohdy dokonce i rychlým reakcím. V nÄ›kterých případech pak dokonce hry hráÄe odměňují za dobré chování.

 

Nelze tedy vÅ¡echny tyto hry házet do jednoho pytle. Než tedy svému dítÄ›ti nÄ›jakou zakážete, podívejte se, o co v ní vlastnÄ› jde. KlidnÄ› si ji se svým synem Äi dcerou na chvilku zahrajte. Pro oba to bude zajímavá zkuÅ¡enost, a kdo ví, tÅ™eba se ona hra zalíbí i vám – nebylo by to rozhodnÄ› poprvé, kdy se nÄ›co takového stalo. RozhodnÄ› je tedy nejprve danou vÄ›c poznat, než ji zaÄneme odsuzovat. A to platí nejen o hrách.

Hry