Skip to main content

Proč jsou některé hry návykové


O závislosti na urÄitém typu her se ví již velmi dlouhou dobu. I to je důvod, proÄ se v reklamách na nÄ› objevuje upozornÄ›ní právÄ› na tento problém, a proÄ jsou oficiálnÄ› povoleny až od 18 let. Jak ale tato závislost vzniká? Koneckonců na rozdíl například od nikotinu zde není žádná látka, na kterou by si naÅ¡e tÄ›lo zvyklo a zaÄalo ji požadovat, nebo ano?

 

i na automatech vzniká závislost

 

Pravdou je, že ve skuteÄnosti se zde urÄité chemické reakce vytváří. V podstatÄ› se jedná o urÄitou podobu klasického Pavlovova reflexu, který je znám již nÄ›kolik desetiletí. JednoduÅ¡e se nauÄíme oÄekávat odmÄ›nu za vykonaný skutek, k Äemuž se navíc pÅ™idává oÄekávání velkého bezpracného výdÄ›lku.

 

Tím se v nás vytváří již podmínÄ›ný reflex, podpoÅ™ený obÄasnou výhrou nÄ›jaké menší Äástky a také tím, že Äasto slyšíme o tom, kolik lidí již vyhrálo. To podporuje nadÄ›ji, že se nÄ›co takového může stát i nám, a že Äím ÄastÄ›ji budeme hrát, tím vyšší je pravdÄ›podobnost výhry.

 

hazardní hry jsou velmi staré

 

S tím se pojí další vÄ›c, nad kterou se mnoho z nás nezamýšlí. Tou je fakt, že ÄastÄ›jší sázení neznamená vyšší pravdÄ›podobnost výhry. Vždy je stejná, aÅ¥ už vsadíme jednou Äi stokrát. Nemá tedy cenu sázet s tím, že to jednou vyjde. To je vÅ¡ak nÄ›co, co je ponÄ›kud neintuitivní a tak to mnoha lidem uniká.

 

I to pak podporuje naÅ¡i vášeň k sázení. Vytváří se tím v nás totiž oÄekávání, které roste tím víc, Äím ÄastÄ›ji sázíme. To je pak podporováno také nejrůznÄ›jšími mimořádnými výhrami, které mnohé tyto spoleÄnosti Äasto nabízí.

 

SamozÅ™ejmÄ› to neznamená, že by nikdo tyto vysoké Äástky nevyhrál. PravdÄ›podobnost, že se to podaří právÄ› nám, je vÅ¡ak skuteÄnÄ› minimální. V důsledku tak v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů platí, že i když Äas od Äasu nÄ›co málo vyhrajeme, vÄ›tÅ¡inou do toho vložíme mnohem více, než získáme zpÄ›t. A to je také důvod, proÄ se tÄ›mto firmám jejich byznys vyplácí. KoneÄnými výherci jsou tedy pouze oni.

Hry