Skip to main content

Krása a sympatie


Krása je nÄ›co, co každý ÄlovÄ›k vnímá úplnÄ› jinak. Je logické, že když se tÅ™eba nÄ›komu líbí nÄ›jaká barva anebo nÄ›jaký vlastnÄ› typ ÄlovÄ›ka, nÄ›jaká sympatie, tak je potom normální, že tÅ™eba druhému ÄlovÄ›ku se tohle vůbec nebude nikdy líbit. Nejhorší ale je, a to vám Å™eknu, že když tÅ™eba vy se do nÄ›koho zakoukáte a je vám nÄ›kdo sympatický, ale bohužel druhá strana tohle neopÄ›tuje. Ale co mohu dÄ›lat? JednoznaÄnÄ›, že nic. Je logické, že já samozÅ™ejmÄ› nemůžu nikoho nutit k tomu, aby mÄ› mÄ›l rád, nebo aby mÄ› miloval anebo, aby se mnou utvoÅ™il pár. Tohle rozhodnÄ› ne a tohle bych ani nechtÄ›la. Já nikdy nikoho nenutím dÄ›lat nÄ›co, co on nechce, protože potom vím, že to nebude dÄ›lat od srdce a s láskou a mÄ› by tohle opravdu hodnÄ› vadilo.

Každý ÄlovÄ›k se cítí být krásný.

Mám radost, když tÅ™eba nÄ›kdo dÄ›lá nÄ›co od srdce a s láskou anebo to dÄ›lá z vlastní chuti. SamozÅ™ejmÄ›, že krása se tady nedá měřit. Nedá se změřit žádným metrem anebo nÄ›jakou fotografií. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou tady různé způsoby anebo takové obrázky, kde ÄlovÄ›k si Å™ekne, že tohle anebo tamto je krásné. Tohle naprosto chápu a nikomu tohle neberu, ale je opravdu hodnÄ› složité, že mnoho lidí si myslí, že krása se dá definovat. TÅ™eba pÅ™edpokládají, že krása je jenom taková, když žena je opravdu hodnÄ› vysoká a Å¡tíhlá a má dlouhé svÄ›tlé vlasy. Tohle ale není pravda. Znám nÄ›kolik žen, které jsou tÅ™eba Äernovlasé nebo hnÄ›dovlasé a jsou opravdu hodnÄ› krásné.

Krása nemá pravidla.

Já spíše dávám na sympatie, protože sympatie jsou podle mého názoru důležité. VždyÅ¥ i přátelé musí k sobÄ› cítit různé sympatie, protože to znamená, že si rozumí, mají stejné záliby a také myÅ¡lenky. A takhle to právÄ› dopadá, že dva lidé buÄto budou partneÅ™i anebo tÅ™eba nerozluÄní přátelé. A tady na kráse nezáleží. Nebo když se už bavíme o kráse, tak pro vás krása znamená co? Také vám jde o to, abyste mÄ›li dokonalou pleÅ¥ a vlasy anebo je také pro vás důležitá vnitÅ™ní krása?