Skip to main content

Kulturní marketing – oslava kulturních rozdílů a účinná forma marketingu


Ve světě marketingu a reklamy existuje spoustu typů marketingu. Vlastně jich existuje několik desítek. Jaký je pro vás ten pravý? Na jaký by se měla vaše firma zaměřit? Obvykle každá firma kombinuje několik typů marketingu a nesoustředí se pouze na jeden. Ale přesto může být těžké zvolit, jaká marketingová strategie bude tím pravým právě pro vaši firmu. S tím vám může pomoci marketingová agentura, která se právě těmito věcmi zabývá, jako třeba reklamní agentura Prostějov.

Jednou z možností, kterou můžete zvolit, je kulturní marketing. Není tak popularizovaný, jako jiné typy marketingu a moc o něm neslyšíte. A přesto, pokud se vhodně zvolí, se jedná o jednu z nejúčinnějších forem marketingu.

kultura

Kulturní marketing můžete znát také pod názvem multikulturní marketing. Zahrnuje v sobě přizpůsobení marketingu tak, aby cílilo na různé kulturní skupiny. Volí tedy více individuální přístup, v kterém cílí na úzkou skupinu potencionálních zákazníků.

V posledních letech je náš svět zatížen globalizací a migrací. Kultury se míchají, spojují, inspirují se jedna od druhé. Kulturní svět jednotlivých zemí je neuvěřitelně rozmanitý. A právě toho využívá kulturní marketing.

Pokud se lidé z konkrétní kulturní skupiny uvidí v konkrétní značce, vyvolá v nich sympatie. Tato značka se pro ně stane snadněji zapamatovatelnou, protože budou mít pocit, že cílí přímo na jejich konkrétní osobu.

tanec

S tímto získáváte ohromnou konkurenční výhodu oproti značkám, které neuplatňují kulturní marketing. Lidé dají přednost vaší značce než té, která cílí na velkou skupinu lidí bez jakéhokoliv kulturního zaměření.

Nutno ovšem dodat, že u kulturního marketingu je na místě zejména respekt a musí se k němu přistupovat citlivě. Právě i to by měl být cíl tohoto marketingu. Bořit stereotypy, mýty, oslavovat a vyzdvihovat kulturu, na kterou je konkrétní reklama zaměřena.