Skip to main content

Čím nahradit staré wolframové žárovky


Edisonův vynález vláknové žárovky všichni dobře známe. Lidé jej využívali déle, než jedno celé století. Tato technologie však musela ustoupit moderním a efektivnějším způsobům, jak získávat umělé světlo.dvě barevné miňonky

Velmi dobré podání barev versus vysoká spotřeba energie

Žárovky s wolframovým vláknem provázely život lidí dvacátého století takovým způsobem, že je považovali za nÄ›co naprosto pÅ™irozeného. Byl to na svou dobu skuteÄnÄ› významný vynález, a i když úÄinnost tÄ›chto zdrojů umÄ›lého svÄ›tla je velice nízká, a vyžadují enormní spotÅ™ebu elektrického proudu, pÅ™ece jen nebyly úplnÄ› Å¡patné. Důvodem ke stažení z prodeje byla pochopitelnÄ› energetická nároÄnost, ale jejich výhodou bylo velmi dobré podání barev. Byly téměř plnospektrální a napodobovaly svÄ›tlo za bílého dne, způsobené sluneÄními paprsky.
V souÄasné dobÄ› vÅ¡ak existují jiné zdroje, ekonomiÄtÄ›jší, s delší životností, a rovněž plnospektrální, anebo alespoň ve variabilnÄ› volitelných odstínech bílého svÄ›tla.stará žárovka na písku

Nostalgické ohlédnutí ve sklepě

Staré vláknové žárovky jsou jeÅ¡tÄ› v nÄ›kterých domácnostech běžnÄ› k vidÄ›ní, nÄ›kde dokonce jako zdroj hlavního svÄ›tla, ale vÄ›tÅ¡inou se jedná o místa, kde se rozsvÄ›cí spíše sporadicky, a kam vstupujeme jen obÄas. Jsou to pÅ™evážnÄ› staré půdy, sklepy, komory, odkládací a skladové prostory, kůlny s nářadím apod. Můžeme tedy staré „Edisonky“ na tÄ›chto místech ponechat jako nostalgickou vzpomínku, která zÄásti může zavánÄ›t „retro stylem“. Pro moderní způsob tvorby umÄ›lého svÄ›tla bychom vÅ¡ak mÄ›li zvolit nÄ›kterou z možností kompaktních zářivek nebo LED diodových zdrojů, jako jsou LED pásky, zářivky, LED žárovky nebo stropní velkoploÅ¡né panely. Trh je dnes zásoben obrovským množstvím různých Å™eÅ¡ení v odliÅ¡ných tvarech, velikostech, barvách, a typech provedení, která jsou vhodná pro pracoviÅ¡tÄ› i odpoÄinkové zóny, jako jsou obývací pokoje a ložnice.