Skip to main content

Krásná příroda


Krása má opravdu mnoho podob. A když to tak vezmu, tak krása je úplnÄ› vÅ¡ude kolem. A příklad já mám hlavnÄ› ráda přírodu. Chci, aby příroda byla stále krásná a aby jí lidé nezneÄiÅ¡Å¥ovali, jenomže si myslím, že asi chci hodnÄ›, protože mÄ› opravdu hodnÄ› mrzí, že jsou lidé, kteří stále a dokola zneÄiÅ¡Å¥ují naÅ¡i přírodu. VždyÅ¥ příroda je pÅ™ece tak krásná, tak je opravdu Å¡koda, aby jí lidé niÄili. TÅ™eba nemám ráda, když lidé háží odpadky nÄ›kde v přírodÄ› a nebo dÄ›lají Äerné skládky. Copak tohle je pÄ›kné? Tohle má být krása přírody. Vzpomínám si, když jsem asi pÅ™ed pÄ›ti a nebo pÅ™ed Å¡esti lety vidÄ›la nÄ›koho v lese, jak tam háže odpadky.

Opravdu Äistá příroda je krásná.

A vyházel tam asi pÄ›t pytlů a ani nevím, s Äím to bylo. Akorát vím, že když potom ten muž odeÅ¡el, tak jsem na nÄ›j jeÅ¡tÄ› kÅ™iÄela, jenomže on samozÅ™ejmÄ› utekl a vůbec se ani neohlédl, jednoduÅ¡e utíkal a neohlédl se, jenom abych nepoznala jeho obliÄej. StejnÄ› si myslím a mÄ›la jsem nÄ›jaké podezÅ™ení, že to byl jeden z mých kamarádů, který je asi velice líný jít nÄ›kam tohle vyhodit. VždyÅ¥ pÅ™ece existují různé takové sbÄ›rny, kde se právÄ› dávají odpady. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›které odpady nÄ›co stojí, ale zase to nebude ležet v přírodÄ›. Tohle přírodu opravdu niÄí a vypadá to nevzhlednÄ›. Kde potom chce mít tedy ÄlovÄ›k tu krásnou přírodu, když to neumí udržovat?

Mám ráda Äistou přírodu.

Tohle mě opravdu hodně vadí, protože chci mít krásnou přírodu, která je udržovaná. A na druhou stranu se mi zase opravdu hodně líbí, že jsou skupiny lidí, které právě dělají ze své vlastní iniciativy to, že uklidí Česko. Takhle se myslím jmenoval i jeden velmi pěkný projekt, kdy lidé si vzali nějaké pytle a házeli do toho odpadky a další nepořádek, který právě našli někde v přírodě tady u nás v České republice. A abych se přiznala, tohle se mi moc líbilo a dokonce jsem před dvěma lety tohle také sama iniciovala. U nás v našem městě a v okolních vesnicích. A řeknu vám, že jsem měla s tímhle opravdu veliký úspěch, všem se to líbilo a mě tohle moc těšilo.