Skip to main content

Kdy je vhodné řídit se módními trendy


Móda, pokud jde o oblékání, je nÄ›Äím, s Äím buÄ souhlasíme a sledujeme nebo na ni bez nadsázky kaÅ¡leme. Nesledujeme nejnovÄ›jší trendy a nevíme, co se v souÄasné dobÄ› nosí. ObÄ› varianty jsou samozÅ™ejmÄ› v pořádku, avÅ¡ak u té druhé obÄas pÅ™ijde chvíle, kdy se na módu zkrátka vykaÅ¡lat nemůžeme. Jakkoliv to může znít zvláštnÄ›, pÅ™eci jen jsou situace, kdy je znalost módy pÅ™eci jen potÅ™eba, abychom si neudÄ›lali ostudu. Je tedy vhodné vÄ›dÄ›t, kdy se od nás oÄekává.

 

ležérní móda

 

Tím prvním jsou nejrůznÄ›jší spoleÄenské události, jako jsou například bály a plesy. Na nich hraje obleÄení důležitou roli, neboÅ¥ jedním z hlavních cílů je zde vypadat co nejlépe. A to bez toho, že bychom mÄ›li na sobÄ› to, co se aktuálnÄ› nosí, příliÅ¡ dobÅ™e nejde. Musíme tedy dávat pozor, abychom nemÄ›li nevhodný odÄ›v a neudÄ›lali si tak zbyteÄnÄ› ostudu.

 

Dále bychom mÄ›li módu dodržovat, když jdeme nÄ›kam mezi lidi, zvláštÄ› na významnou akci. Příkladem může být tÅ™eba firemní veÄírek, porada, schůzka s váženým klientem. Zde nám zajistí plusové body, pokud budeme dobÅ™e vypadat. A tomu bychom mÄ›li pÅ™izpůsobit i naÅ¡e obleÄení.

 

móda se týká i dětí

 

Také dÄ›ti mají chvíle, kdy je vhodné sledovat, co právÄ› říká dÄ›tská móda. Zde se jedná například o Å¡kolní fotografování. Asi vÅ¡ichni chceme, aby náš potomek na oné fotce vypadal co nejlépe. K tomu je vÅ¡ak tÅ™eba, aby byl pÄ›knÄ› obleÄen. A věřte, že i on to ocení, až se bude pozdÄ›ji na fotografie dívat.

 

Je tedy vidÄ›t, že i lidé, kteří o módu nejeví jinak žádný zájem a je jim v podstatÄ› jedno, co mají na sobÄ›, by mÄ›li Äas od Äasu zpozornÄ›t a udržovat alespoň urÄité povÄ›domí o tom, co se aktuálnÄ› nosí. Nikdy totiž nemohou vÄ›dÄ›t, kdy se jim to bude hodit. A je lepší být pÅ™ipraven, než si následnÄ› udÄ›lat ostudu tam, kde bychom to chtÄ›li ze vÅ¡eho nejménÄ›. NÄ›co takového nám totiž může znaÄnÄ› poÅ¡kodit reputaci, a ta se napravuje skuteÄnÄ› jen velmi Å¡patnÄ›.