Zpráva ze setkání členů SPUSA s tiskovou mluvčí Amerického velvyslanectví v ČR paní V. Silvermannovou na velvyslanectví dne 20.11.2007

Autor: admin <spusa(at)post.cz>, Téma: Občasník SP USA 2011 č.2, Vydáno dne: 08. 02. 2008

znak velvyslanectví

Setkání bylo svoláno Pražskou pobočkou SPUSA Praha hl.m., za výrazného přispění ambasády a paní V. Silvermannové a aktivity prezidenta pobočky pana Bláhy. Setkání dominovala živá diskuse obou jednajících stran o problémech na které se při předchozím jednání nedostalo.


Projednávané otázky lze rozdělit do čtyř hlavních skupin.

 • Radar v ČR

 • Dle sdělení tiskové mluvčí ambasády jednání mezi ČR a USA dále pokračují a jejich výsledky budou jedním z hlavních témat na sumitu NATO. Dále uvedla, že USA překvapuje nízká ochota občanů ČR bránit se napadení balistickými raketami. V této souvislosti členové SPUSA vyjádřili názor, že problémy s opozicí v ČR vůči radaru jsou způsobeny hlavně velkým vlivem ruské ekonomiky na ČR, kde mnoho firem je závislých na obchodech s Ruskem a kde Rusové jsou též majiteli firem a majetku. Dále diskutující uvedli, že mnoho lidí a firem v ČR, kteří jsou závislí na výměně zboží a informací s Ruskem je z nejrůznějších důvodů nuceno hájit ruské zájmy, navíc existuje vážné podezření, že aktivity protiradarové opozice v ČR jsou financovány z těchto firem.

 • Vztahy USA a Evropy k islámskému světu

 • K tomuto problému tisková mluvčí ambasády informovala členy SPUSA o značné finanční pomoci, kterou USA věnují islámským zemím na vzdělání a hospodářský rozvoj, efektivita těchto výdajů je však malá. Jako jedna z příčin tohoto stavu byla diskutována chudoba těchto zemí, kterou způsobuje rychlé zvyšování počtu obyvatel díky zlepšování lékařské pomoci za finanční pomoci západu. Členové SPUSA upozornili, že teroristy se často stávají islamisté, kteří absolvovali školy na západě a že je třeba změnit myšlení těchto lidí, aby tvořili jakési mosty pro obě kultury a problémy islámského světa po svém návratu nesváděli na západ.

 • Vztahy USA a Rusko

 • Tyto vztahy diskutovány nebyly, tisková mluvčí v souvislosti s radarem v ČR pouze uvedla, že USA kladou důraz na vzájemnou důvěru mezi oběma velmocemi, avšak nehodlají ustupovat ruským zájmům a tolerovat porušování demokracie.

 • Význam ČR a Polska v NATO

 • K této otázce tisková mluvčí uvedla, že jedním z cílů souvisejícím s vybudováním radaru v ČR je posílení významu obou států v NATO a rozšíření zabezpečeného prostoru.

  Listopad 2007
  J. Holub